Categoriearchief: Energie

Gecontroleerde ventilatie van woonruimten: voordelen en nadelen voor het binnenklimaat

De belangrijkste feiten in het kort
 • De aanschaf van een gecontroleerde woonruimteventilatie heeft niet alleen voordelen, maar ook niet te verwaarlozen nadelen.
 • Als de relatieve luchtvochtigheid te laag wordt, kan dit tegengegaan worden met luchtbevochtigers.
 • De hoge financiële kosten kunnen onder bepaalde voorwaarden gecompenseerd worden met overheidssubsidies.

Iedereen weet dat een goede verwarming belangrijk is. Maar een goede ventilatie mag ook niet verwaarloosd worden. Automatische ventilatie van woonruimten is in opmars. Maar gecontroleerde ventilatie van woonruimte heeft niet alleen voordelen.

Wat is gecontroleerde ventilatie?

De belangrijkste taak van gecontroleerde ventilatie is te zorgen voor een optimaal ruimteklimaat. Een optimaal binnenklimaat wordt bereikt wanneer

 • wordt de relatieve vochtigheid geregeld
 • chemische verontreinigende stoffen worden uit de kamers getransporteerd
 • nare geurtjes worden verwijderd.

Hiervoor zijn een gedecentraliseerde en een gecentraliseerde variant beschikbaar. Maar beide varianten werken in de vorm dat verse lucht van buiten naar de binnenkant van de kamer wordt getransporteerd en muffe lucht naar buiten. Dit gebeurt meestal met behulp van ventilatoren.

De systemen verschillen echter in de manier waarop ze werken. Er zijn

 • Luchttoevoersystemen
 • Uitlaatluchtsystemen
 • Combinaties van toevoer- en afvoerluchtsystemen.

Optioneel kan de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt worden om de toegevoerde lucht die binnenstroomt te verwarmen.

Maar welk woonhuisventilatiesysteem je ook kiest, elk heeft zijn voor- en nadelen. De beslissing voor of tegen een systeem hangt dus af van de individuele behoeften en eisen. Het is het beste een deskundige te raadplegen voor je een definitieve beslissing neemt. Er treden minder problemen op en de nadelen worden niet zo pijnlijk gevoeld als de keuze van woonhuisventilatie past bij de persoonlijke eisen.

De voor- en nadelen van gecontroleerde woonhuisventilatie

De voordelen van zo’n woonhuisventilatiesysteem zijn duidelijk. Verse lucht van buiten wordt via het ventilatiesysteem naar het interieur van de woonruimte gevoerd. Het hele gebeuren gebeurt automatisch. Een ander voordeel is dat energie wordt bespaard. Dit gebeurt door middel van het systeem en door warmteterugwinning. Dit is voor de meeste mensen niet meteen duidelijk, maar dit principe maakt het mogelijk dat de verwarmde lucht van buiten naar de afzonderlijke woonkamers geleid wordt. Dit betekent dat, zelfs bij ventilatie, weinig warmte verloren gaat. Als de keuze van woonruimteventilatie een moderne variant is, is er ook de mogelijkheid dat het afkoelt. Hiervoor is een zogenaamde zomeromleiding nodig. De koeling vindt passief plaats in de binnenkamers in de dan toch koele nachten in de zomer.

Maar er zijn ook nadelen. Deze wegen voor elke gebruiker anders. Deze nadelen zijn als volgt:

 1. een relatief hoge geluidsoverlast
 2. de noodzaak van regelmatig onderhoud
 3. hoge kosten van aanschaf, installatie en onderhoud
 4. De kosten van de elektriciteit voor de werking van het systeem, vooral de ventilatoren
 5. de vochtigheid in de kamer wordt verlaagd
 6. kunnen warmteverliezen optreden.

Twee punten storen critici van de gecontroleerde woonruimteventilatie daarbij helemaal, vooral de verlaging van de luchtvochtigheid en de hoge kosten.

Zonder luchtvochtigheid wordt het droog in de kamer

Als de luchtvochtigheid in de kamer te hoog is, kan het onaangenaam worden. Op de muren, die koud zijn, condenseert de vochtigheid en de vorming van schimmel wordt bevorderd. Een te hoge luchtvochtigheid zorgt er ook voor dat de lucht in de kamer benauwd wordt en als onaangenaam wordt ervaren.

Hier kan gecontroleerde ventilatie van de woonruimte uitkomst bieden, ongeacht of je voor de gecentraliseerde of gedecentraliseerde variant kiest. Maar het nadeel dat dan kan ontstaan is droge kamerlucht, die veroorzaakt wordt door een lage luchtvochtigheid. Dit gebeurt betrekkelijk snel, zodat gebruikers dan in de winter meestal geneigd zijn de gecontroleerde woonhuisventilatie uit te zetten. Maar het is beter om dat niet te doen. Bedenk dat het openen van de ramen in de winter ook de relatieve vochtigheid verlaagt.

Wat te doen aan droge kamers

Koude lucht kan minder vocht opnemen dan warme lucht. Daarom werkt het te lang openzetten van de ramen in de winter meestal averechts. Hetzelfde geldt voor het gebruik van gecontroleerde ventilatie. Hierdoor daalt de luchtvochtigheid in de winter snel tot onder de 30 procent. Veel te weinig.

Dus wat kan er gedaan worden? Bij gecontroleerde woonhuisventilatie wordt de van buiten aangezogen lucht verwarmd, maar heeft een tamelijk lage luchtvochtigheid. Dit kan problematisch zijn voor het menselijk ademhalingsstelsel. De oplossing: apart geïnstalleerde luchtbevochtigers.

Naast de warmte onttrekken moderne, innovatieve systemen ook de vochtigheid aan de afvoerlucht. Om de vorming van ziektekiemen tegen te gaan, moet het systeem een ingebouwde luchtbevochtiger hebben. Maar pas op, dit moet regelmatig vervangen worden. Als dit niet gedaan wordt, vormen zich ziektekiemen op allerlei plaatsen in het systeem en verspreiden zich dan snel door het hele huis. Het leidingsysteem is hiervoor verantwoordelijk. Het is daarom raadzaam altijd de aanwijzingen van de fabrikant te volgen. Ook de voorschriften moeten in acht genomen worden. Als je twijfels hebt, kun je een deskundige raadplegen.

Doe je zonder vanwege de hoge kosten?

Maar het is niet alleen de te lage relatieve vochtigheid die critici stoort. Ook de hoge kosten zijn een punt van kritiek en tegelijk de reden om liever af te zien van de aankoop van zo’n fabriek. Niet alleen de aanschaf van de installatie kost geld, ook de installatie en het onderhoud betekenen een niet onaanzienlijke financiële uitgave. Als de gecontroleerde woonruimteventilatie een geïntegreerde luchtbevochtiger heeft, moet ook deze regelmatig gecontroleerd worden.

Wie voor een centraal woonhuisventilatiesysteem wil kiezen, moet er rekening mee houden dat zowel de aanschaf als de installatie erg duur kan zijn. Enkele duizenden euro’s zijn nodig. Dit is vooral omdat het systeem voor het hele huis ontworpen is. Als het systeem achteraf wordt ingebouwd, moeten ook het uitbeitelen van de muren en de planning van de woonruimteventilatie in de kostenberekening worden opgenomen.

Bovendien kost de werking van zo’n systeem natuurlijk ook elektriciteit. Ook deze kosten moeten door de huiseigenaar gedragen worden. Overigens geldt dit evenzeer voor gecentraliseerde als voor gedecentraliseerde systemen.

Er is echter een sprankje hoop voor de kostenintensiteit. Als de woonruimteventilatie samen met een warmteopwekker op basis van hernieuwbare energie wordt geïnstalleerd, kan men rekenen op een overheidssubsidie.

Wie dus overweegt een gecontroleerd huisventilatiesysteem te kopen, moet de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Er moet een individuele oplossing gevonden worden. Op deze manier kunnen de voordelen opwegen tegen de nadelen. De hoge financiële uitgaven kunnen ook met overheidssubsidies tot een minimum worden beperkt.